Weetjes uit de Kamperpoort rond 1900

terug naar de vorige pagina

 

Wist u dat:

Op 1 januari 1899 kocht men de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant bij de Wed Klunhaar aan de Beestenmarkt voor twee en halve cent.

Gedurende het jaar 1899 zijn hier op de paarden en veemarkten aangevoerd: 6136 paarden, staangeld fl. 1534.- ; 31578 runderen fl. 4736.70 ; 5880 kalveren fl. 294.- ; 5726 schapen fl. 286.30 en nog 3050 lammeren fl. 9150.- met 1598 varkens fl. 4990.- en 33766 biggen fl. 675.32 totaal 7697.72.

Dat op 3 oktober de Firma van Gend en Loos de nieuwe remise met paardenstalling in de Hoogstraat in gebruik neemt.

Dat er op oudejaarsnacht van 1899 vuurwerk werd afgestoken waarbij vele ruiten zijn gesprongen in de Luttekestraat, en een van de daders was de fotograaf P.J. Bieseman uit de Kamperpoort.

Dat C. Hogenkamp een schoenmakerij aan de Beestenmarkt had.

Dat H. Koedijk, timmerman en aannemer, aan de Hoogstraat woonde.

Dat er een slagersknecht of leerling, enigszins met het vak bekend, werd gevraagd bij slager Johns van Eijsselstein aan de Hoogstraat nummer 5.

Dat op 7 maart het zesde jaarfeest van het christelijk muziekkorps in het Evangelisatie gebouw Pniël in de Kamperpoort bruut werd verstoord toen er grote keien door de ramen werden gegooid.

Dat de Pannenkoekendijk nabij de Kamperpoortenbrug onder water stond.

Dat op 28 juli de Nationale zwem en duikwedstrijden aan het bad van de zwemvereniging Zwarte Water zijn.

Dat op 4 september 1901 de watertemperatuur in het bad aan het Zwarte Water s´morgens om 6 uur 15 graden Celsius was.

Dat op 15 februari 1902 Martha Johanna Gerritdina, dochter van O. Postuma en M. Kits aan de Musschenhage geboren is.

Dat op 5 april de Macadamweg in de Emmawijk tussen Willemsvaart en Nieuwe Haven wordt beklinkerd.

Dat het ijs op de Stadsgracht nog niet vertrouwd is en op vele plaatsen zelfs gevaarlijk is volgens commissaris J.M. van Nieuwland.

Dat bad en zwemvereniging Zwarte Water negen jaar bestond in 1903.

Dat Zwollenaar Lukas Pezie, winnaar van de Internationale zwemwedstrijd te Antwerpen, door duizenden mensen van het station gehaald en naar de Stadsherberg in het Hopmanshuis gebracht wordt waar hij wordt gehuldigd door G. Hoyink president van de zwemvereniging het Zwarte Water aan de Katerdijk in de Kamperpoort.

Dat op 18 juli 1904 met de organisatie van een nationale wedstrijd de zwemvereniging het Zwarte Water haar tienjarige bestaan viert.

Dat er een jongmensch wordt gevraagd van 17 of 18 jaar om dienst te doen als stoker met gelegenheid om zich te bekwamen in de behandeling van stoommachine en elektrische werktuigen.
Zich aan het kantoor van het Biscuitfabriek van Den Helder aan de Hoogstraat op werkdagen tussen 10 en 12 uur te melden.

Dat op 21 december een gasbuis wordt gelegd door de Willemsvaart om de Wilhelminastraat en de Veerallee van Stadsgas te voorzien.

Dat op maandag 7 augustus 1905 de tweede badinrichting van Zwolle het Zwarte water open gaat en dat men kaartjes hiervoor alleen kan kopen bij de Wed. W. Brouwer Pannenkoekendijk hoek Katerdijk.

Dat C. Verheijen, 75 jaar man van R. Kremer aan de Musschenhage, is overleden op 31 juli 1905.

Dat er wordt geroepen "wakker worden, muziek", het is onbehoorlijk vroeg in de Musschenhage halfzeven in de ochtend.
Maar inderdaad, de kinderen die in hun pyjama vol verwachting aan het bed staan van vader en moeder hebben het goed gehoord.
Buiten klinkt in de verte bij de Kamperpoortenbrug muziek.
De mensen haasten zich naar buiten aangekleed of in ochtendjas. De kleine kinderen op de arm, de groteren joelend en springend.
Het is het begin van Koninginnedag 1906.

Dat op 23 april 1906 de Emmaschool de nieuwe industrie en huishoudschool voor meisjes aan de Emmastraat officieel in gebruik is genomen.

Dat op 30 augustus 1906 P.J. Spruit en C.J.A. van der Kolk aan de Pannenkoekendijk in ondertrouw zijn gegaan.

Dat op 31 augustus Wilhelmina Helena Pauline Maria Hendrikje een tweede dochter van J. Erdsieck en W. Mink aan de Hoogstraat is geboren.

Dat op 22 mei 1907 Hendrik zoon van A. Van Dijk en M. Van der Steege aan de Hoogstraat is geboren.

Dat op 23 mei 1907 H. Bloemberg en J. Leusink aan de Hoogstraat zijn getrouwd.

Dat op 12 augustus 1907 vastgesteld wordt een ontwerpbesluit van Burgemeester en Wethouders behoudens goedkeuring van Gedeputeerdenstaten te besluiten tot overneming van grond voor en naast de woningen van de vereniging tot verbetering van de arbeiderswoningen het Frankenhof in het Achterom.

In 1908 een slagersknecht gevraagd bij M. Steinbach varkenslager aan de Hoogstraat.

In 1908 te koop: ruim 12000 best oude metselstenen; en gevraagd: een flinke tuinjongen bij H.J. Wind Hoogstraat of Nieuwe Haven.

Op 23 maart 1908 een schuit van de aannemer Koedijk geladen met zand, in de gracht bij het Groot Wezenland omslaat en zinkt.

Op 8 maart 1909 de voorzitter mededeelt dat Burgemeester en Wethouders termen hebben gevonden voor de Gemeente, aan te kopen een paar percelen aan de Hoogstraat hoek Kleine Baan voor een bedrag van fl. 2415.- waardoor mogelijk wordt de Hoogstraat als ook de ingang van de Kleine Baan te verbreden.

Op 10 december 1910 een dik vet paard geslacht is bij de firma L. Splietelhof aan de Hoogstraat.

Op 24 mei 1910 de grote ark Mina die vanaf de Stadsgracht het Zwarte Water op wil draaien bij blekerij Hofvliet door twee schepen wordt geramd.
Hierdoor komt de aak buiten de vaargeul en raakt vast.
Na een kwartier vertraging gaat het weer richting Hasselt, de schade viel mee.

Op 31 juli 1910 in de bad en zweminrichting het Zwarte Water nationale zwemwedstrijden worden gehouden.

Dat op 8 september 1910 D.J. Hogenkamp in de Musschenhage woonde.

Op 9 september 1910 afbraak te koop was, zoals deuren en kozijnen, dakpannen; W.H. Stil, timmerman, Hoogstraat.

Op 29 juli 1911 geboren is: Catharina Wilhelmina dochter van F. Van de Bosch en L. Stoffer, aan de Pannenkoekendijk.

Op 23 november bij kunstmestfabriek van de Fa. Krol aan het Zwarte Water zich een ontploffing voorgedaan heeft; door onvoorzichtigheid met een petroleumlamp laat arbeider Stremmelaar een vat met loog ontploffen.
Zijn beide benen worden verbrijzeld, een dertigtal ruiten van de fabriek springt.
Stremmelaar wordt in zorgwekkende toestand naar het Sophia Ziekenhuis overgebracht.
Hij overlijdt vier dagen later.

Dat men in 1912 loten voor de Staatsloterij kocht bij M. Schuurhuis Hoogstraat 91.

Op 23 maart 1912 is geboren: Marinus zoon van E.J. Willems en C.A. Ester, aan de Hoogstraat.

Op 29 maart 1912 is overleden H. Lebbelinkhof 56 jaar man van L. Bouman aan boord aan de Beestenmarkt.

Op 18 februari 1913 in de wasdoekfabriek de Vogel van Calcar en Co aan het Achterom brand uitbreekt.
De brandweer bestrijdt het vuur met zes slangen maar staat vrijwel machteloos zodat het massieve 20 meter hoge hoofdgebouw geheel uitbrandt.

Op 1 september 1913 vanaf het terrein van de Provinciale nijverheid tentoonstelling achter Huize Eekhoud Magareta Bauwgart opstijgt in een hete luchtballon.
Daarbij staat zij op een dubbele trapeze, al snel daalt de ballon, het gevaarte komt terecht op een huisje aan de Kleine Baan bij de Hoogstraat.
Mevr Bauwgart weet zichzelf in veiligheid te brengen.
De ballon raakt ernstig beschadigd.

Op 11 maart 1914 op het tramstation aan de Veerallee de tramlijn Zwolle naar Blokzijl zonder veel ophef in gebruik is genomen.
De tram rijdt voorlopig nog maar tot Zwartsluis.
Hevige regenval heeft het tracé tussen Zwartsluis en Vollenhove ondermijnd.

Op 17 juni 1914 aan de overzijde van het Zwarte Water aan de Holtenbroekerdijk brand ontstaat in de Creoteer-inrichting van G.J. Krol en Co.
Op dit bedrijf wordt hout geconserveerd door het onder druk in te spuiten met Creosootolie. Grote hoeveelheden hout en Creosoot vallen ten prooi aan de vlammen.
Met drie brandspuiten probeert de brandweer onder leiding van W. Schutte het vuur meester te worden, maar het Creosoot is een hoogst brandbaar goedje.
Er is geen blussen aan.
De brandweer beperkt zich met succes tot het redden van de nog niet brandende opslagtanks.
Rond half zeven s´avonds is men het vuur meester.

Op 4 september 1914 een stier ontsnapt vanaf de Zwartsluiziger boot. In de Musschenhage rent het dier via de achterdeur een woning binnen.
Via de voordeur verlaat het rund het pand weer. In de Hoogstraat wordt de stier gevangen.

Dat op 17 maart 1916 er een begin is gemaakt met het opruimen van de 450 rollen asfaltpapier die op 13 maart bij de Harm Smeengekade in de Stadsgracht zijn gevallen.
Bij de berging wordt een duiker in gezet.

Op 6 januari 1917 twee losse arbeiders bij de Rijkstelegraaf op de spoorlijn Zwolle-Kampen, tussen het station en de Veerallee worden aangereden door een trein.
Daarbij raken zij zwaar gewond.
De artsen Spanjaard, Jorritsma, en Slotemaker verlenen eerste hulp.
Bij aankomst in het Sophia Ziekenhuis blijkt een van hen de 36 jarige Arend Jan Draayer overleden, hij heeft een arm en een been verloren.
Het ander slachtoffer, de 46 jarige Jan van Dijk, die een hand en een voet moet missen verkeert in kritieke toestand.
Hoewel de precieze oorzaak van het ongeval nog onbekend is, wordt vermoed dat de beide slachtoffers door het stoom afblazen van de locomotief in de nabijheid, de naderende trein niet hebben gehoord.

Op 7 juni 1917 de 160 jaar oude houtzaagmolen aan de Zwarte waterdijk wordt gesloopt. Concurrentie van de moderne machines heeft de molen de das omgedaan.

26 oktober 1918 de eerste groep van in totaal zo´n achthonderd Franse vluchtelingen in Zwolle aankomt.
Zij worden ondergebracht in de Celeschool en de scholen aan de Bagijnensingel, Hoogstraat en Praubstraat.
De bewaarschool aan het Assiesplein wordt ingericht als Hospitaal.

Dit wordt te zijner tijd vernieuwd.


terug naar de vorige pagina