Kleine Baan 1867

terug naar de vorige pagina

 

Op 07-05-1771 verkrijgt Wieldert Helledoorn het eigendom van een huis buiten de Camperpoort staande op de hoek van de eerste Baene en de tweede Baene.

Op 17-02-1786 was er een hof buiten de Camperpoort in de Kleijne Baene.

Op 26-11-1790 is er een halve hof gelegen buiten de Camperpoort in de tweede of Kleijne Baene.

Op 24-03-1838 woonde Dirkje Zeigelink aan de Kleine Baan.

Rond 1843 stonden er al woninkjes in de Kleine Baan die in het bezit waren van Wolter Ulderink, van beroep koopman.
Hij verkocht ze aan Hendrik Westerop, van beroep schipper. Die liet er 24 woninkjes bouwen, op de plek waar eerder de woninkjes van Wolter Ulderink stonden. Er stond een stal en een Geelgieterij. Kad. nummers E872-879, E 1009-1011, E 1013, en de nieuwe Kad. nummers E 1211-E 1235.
In het jaar 1913 werden de woninkjes aangekocht door Jan de Boer Janszn, zonder beroep, die ze in 1918 weer verkocht aan Hartog de Jong, slager van beroep, die deze woninkjes het zelfde jaar weer doorverkocht aan Isidore Letter Koopman, die ze tot 1929 in bezit heeft gehad, want in dat jaar werden ze onbewoonbaar verklaard en afgebroken.Kleine Baan 1

Deze 24 woninkjes zijn in 1929 afgebroken, omdat ze onbewoonbaar verklaard waren.

En deze bewoners hebben in deze woninkjes gewoond.
Omdat vroeger de wijken een wijkletter hadden werd de Kamperpoort eerst met de letter L en later met de letters K en N genoemd.
Daarom een klein voorbeeld: in 1867 woonde op de Hoogstraat op K501 de Fam Meijer. Vader Meijer was Gemeentebode en zijn zoon Gerhardus Meijer is de latere bekende schilder die vele mooie schilderijen van Zwolle en omstreken heeft gemaakt. Als je het nummer vertaalt naar de huidige straatnummers dan zou de Fam Meijer nu ter hoogte van Kleine Baan 17 hebben gewoond.

 Naam  Beroep  Woonachtig op nr.
 H. van Marle.     Barbier.     K 404.
 D. Bouwhuis.     Metselaar.     K 405.
 J. Mookate.     Landbouwer.     K 406.
 D. Veldman.     Landbouwer.     K 412.
 P. Sa.     Machinist.     K 413.
 G. Evers.     Metselaar.     K 416.
 H. Greve.     Gep. Soldaat.     K 419.
 R.R.J. Rooseboom.     Bakker.     K 420.
 A. van Aalderen.     Schoenmaker.     K 422.
 J. Westerop.     Schipper.     K 430.


Kleine Baan 2

In 1931 werd de grond aangekocht en werd er begonnen met de bouw van 11 woningen aan de Kleine Baan met de nummering van 1 tot 21 en gebouwd in opdracht van H. Mastenbroek, hij was makelaar, met de Kad.-nummers E 1211- 1235.

De bouw is gestart op 17 november 1931 en voltooid op 9 mei 1932; de garage naast nummer 21 werd voltooid op 9 december 1932 en hoort bij deze huisjes.

Deze woningen staan er nu nog en zijn de laatste arbeiderswoningen als mettertijd de Vogelbuurt wordt afgebroken.

Hier nog een lijstje van bewoners die in de jaren 60 in deze huisjes woonden en leefden.


Kleine Baan 3

In 1961 woonden hier:

 Huisnummer  Naam  Beroep.
 Nr.  1     T. Damman.  Expediteur.
 Nr.  3     F. Piet.  Bode A.Z.Z.
 Nr.  5     Wed. L.G. ten Kate-van Ankum.  
 Nr.  7     A.G. Ketel.  Bakker.
 Nr.  9     E. Beernink.  Voorman-Vakman Slachthuis.
 Nr. 11     Wed. G. de Groot-Bartels.  
 Nr. 13     H.J. Bergman.  Brood en Banketbakker.
 Nr. 15     H. van Beek.  Tuinder.
    D.L.Putters.  
 Nr. 17     N. P. Reijnders.  Jeugdleider.
 Nr. 19     G.J. Koopman.  
 Nr. 21     S.R. Vis  
    Mevr. T. Hofstede-Vis.  
 Nr. 29     W.F. Overmars.  
 Nr. 31     Werkplaats.  
 Nr.   4     J.T. van den Berg.  Tuinder.
    Wed. P.van der Vegt-Seisveld.  


Het zou toch mooi zijn als het mogelijk is om samen met de huidige bewoners te proberen om deze arbeiderswoninkjes te behouden, en dat er wordt gezocht naar een manier dat de huidige eigenaren en de Gemeente Zwolle een constructie vinden waarin zich een ieder kan vinden, en dat de woninkjes gerenoveerd en zo niet, dan in de zelfde stijl weer nieuw gebouwd konden worden.Bewerkt door Jacob Donze.

terug naar de vorige pagina