Woord van de voorzitter

voorzitter J. Donze

voorzitter dhr. J. Donze

Beste Bezoeker,
Hierbij heten wij u van harte welkom op de site van het Buurtmuseum Kamperpoort.

terug naar de vorige pagina


Laatste Ontwikkelingen

Maart 2013                voorwoord

Beste mensen wat gaat de tijd snel, op 21 maart 2013 bestond het Buurtmuseum Kamperpoort al weer 10 jaar, en wat zijn die jaren gauw gegaan.
Het is als de dag van gister dat op 21 maart 2003 wethouder Baarsma het Buurtmuseum opende.
Wij zijn als bestuur de bewoners en oud-bewoners zeer dankbaar voor het schenken en in bewaring geven van foto`s en spulletjes om in het Buurtmuseum Kamperpoort te kunnen tonen.
Ook zijn wij alle bezoekers die de afgelopen jaren het Buurtmuseum Kamperpoort hebben bezocht zeer erkentelijk voor hun bezoek.

Het bestuur wil ook een woord van dank uitspreken aan de trouwe Donateurs die ons die jaren hebben gesteund met hun bijdrage.
Ook hopen wij dat ze dat de komende jaren blijven doen, zodat het Buurtmuseum Kamperpoort nog vele jaren de geschiedenis van deze prachtige wijk kan blijven uitdragen.

Ook een woord van dank aan de Gemeente Zwolle voor de financiŰle steun die wij de afgelopen tien jaar hebben mogen ontvangen.
Zonder die steun zou het Buurtmuseum Kamperpoort geen bestaansrecht hebben.
Wij hopen dat de steun er voor de toekomst zal blijven en dat het Buurtmuseum Kamperpoort nog jaren zijn bijdrage kan leveren aan de geschiedenis van deze wijk en van Zwolle.

Tevens een woord van dank als voorzitter naar de bestuursleden van de Stichting Buurtmuseum Kamperpoort voor hun inzet.
Zij zijn al die jaren een grote steun geweest in het functioneren naar buiten van het Buurtmuseum Kamperpoort.

Beste mensen, een museum heeft alleen bestaansrecht als er mensen zijn die hun eigendommen in bewaring geven of afgeven aan een museum.
Voor het Buurtmuseum Kamperpoort is het van belang dat er oud-wijkbewoners en wijkbewoners zijn die nog oude foto`s van familie of van de wijk Kamperpoort aan het Buurtmuseum zouden willen schenken of in bewaring geven.

De foto`s of spulletjes die worden geschonken worden genummerd en gefotografeerd voor het archief.
Het is belangrijk om de rijke geschiedenis die de wijk Kamperpoort heeft zo gedetailleerd mogelijk te laten zien en horen in het Buurtmuseum Kamperpoort aan de Hoogstraat 88 in Zwolle, zodat iedereen die er belang bij heeft, kan zien hoe de wijk Kamperpoort in al die jaren veranderd is.

Wordt donateur en blijf op de hoogte via een nieuwsbrief van de geschiedenis en de toekomst van deze mooie wijk Kamperpoort aan de rand van de binnenstad Zwolle.
Geef u op via de mail: buurtmuseum@kpnmail.nl

Met vriendelijke groet,

Jacob en Wimke.Oktober 2008

Wij hopen dat deze karakteristieke panden voor de Hoogstraat voor altijd gespaard blijven en weer in goede staat worden gebracht.

Want volgens mij is de Gemeente Zwolle zich niet bewust van de overlast die de parkeergarage aan het Willemsplein gaat geven.

Nu staat het al vaak in de file als de parkeergarage onder het Maagjesbolwerk de parkeerdrukte niet kan verwerken en de rotondes vol lopen zodat niemand meer Zwolle in of uit kan, dus met nog een parkeergarage erbij wordt het echt hopeloos.Ook wil ik via deze weg alle mensen bedanken voor het schenken van mooie foto`s en spullen aan het Buurtmuseum Kamperpoort.
Wij zijn er zeer dankbaar voor, want mede door deze foto`s kunnen wij het leven in onze prachtige oude wijk Kamperpoort weer een beetje in kaart brengen en laten zien dat onze voorouders en ouders hier met veel liefde maar ook met leed gewoond en gewerkt hebben.

En het doet dan ook veel pijn om te zien dat alles wat voor ons zo herkenbaar is gaat verdwijnen, en dat het sociale leven uit elkaar getrokken wordt waar wij als bewoners van de wijk Kamperpoort zo trots op waren.

Aan allen die ge´nteresseerd zijn in de geschiedenis van de wijk Kamperpoort.

Help ons om onze eens mooie en sociale wijk van Zwolle, en dat was de Kamperpoort, op een positieve manier naar buiten te brengen, en al die rare en op fantasie gebaseerde verhalen de kop in te drukken.

Hoe kunt u helpen om de wijk die uitstraling te geven die het verdient.
U weet wat de Gemeente Zwolle de wijk Kamperpoort heeft aangedaan, met het wegvagen van de Vogelbuurt, om er een parkeergarage van te maken, en veel bewoners ervan weg te jagen naar een andere wijk.
En dan ook nog denken dat ze het goed doen.

Vooral de woningbouwvereniging Delta, die zegt vˇor sociale woningbouw te zijn, heeft de mensen een rad voor de ogen gedraaid met veel te hoge huren voor de nieuwe woningen aan de Kleine Voort en daarnaast het beloofde niet waargemaakt, zoals een tweede toilet en een dakraam.

Heeft u nog foto`s van uw ouderlijk huis in de Kamperpoort of van andere dingen die te maken hebben met de wijk, laat het ons weten, en help het Buurtmuseum Kamperpoort onze wijk in stand te houden zo als het eens was, die mooie tijd met een lach en een traan, maar altijd klaarstaand voor elkaar, deze tijd moet in herinnering blijven om te laten zien aan de hoge heren wat nu echt een arbeiderswijk is met een sociaal gevoel.

Helaas is dat nu voorbij en zal het grote geld zich verrijken aan onze eens zo mooie wijk, dus daarom, help het Museum met foto`s, spulletjes, of andere dingen die met de Kamperpoort te maken hebben gehad.
Gooi niets weg, laat het even zien aan het Museum als u er tijd voor heeft, zo niet bel even, dan komen we kijken of het wat voor het museum is.
Laat ons niet in de steek en help ons de wijk op de kaart te houden, wij doen ons best ervoor, en rekenen op u.
Bij voorbaat dank namens het Buurtmuseum Kamperpoort.

U kunt ons bereiken op nummer 038-4228835 of 06-22332840.

E-mailen kan ook, mail naar buurtmuseum@kpnmail.nl.

bekijk ook eens de rest van onze website buurtmuseumkamperpoort.nl.

Wij zijn geopend dinsdag, woensdag, donderdag, en vrijdag, van s`morgens 10.00 uur tot s`avonds 17.00 uur.

Wij hopen u te mogen begroeten in ons knusse Museum Kamperpoort aan de Hoogstraat 88 in de wijk Kamperpoort te Zwolle.

Stichting Buurtmuseum Kamperpoort,

Jacob Donze (beheerder)

september 2007 Eindelijk gevonden

Abro

 

Hier ziet u de nieuwe aanwinst van het Buurtmuseum Kamperpoort.
Na jaren van speurwerk en aflopen van rommelmarkten is het gelukt om via internet dit emaille bord in een nog redelijke staat verkerend, van de oude Abro en Azon fabriek uit de jaren 50 te bemachtigen.

Het stond bij een kunstgalerie in Amsterdam.
Na wat heen en weer gemail is er toch een overeenstemming bereikt over de prijs.
Het bord is inmiddels door de beheerder opgehaald, en staat nu te pronken in het Buurtmuseum Kamperpoort aan de Hoogstraat 88 in Zwolle.
De maker van het bord is de Firma Langcat uit Bussum,
formaat is 78 breed en 115 lang, het is in 1940 gemaakt.

 

Abro

 

Nu op zoek naar dit bord.


Oproep

Het Buurtmuseum Kamperpoort roept u op om te helpen met het verkrijgen van informatie over twee verenigingen uit de wijk Kamperpoort.
Wij willen graag foto`s of andere dingen die te maken hebben met de volgende verenigingen.
Het zijn de Mondharmonica vereniging "Excelsior", opgericht 23 oktober 1928 in een achterzaaltje van de Munnink aan de Hoogstraat, en de Hengelsport vereniging " De Vriendschap " opgericht op 1 april 1937.

Tevens vragen wij alles wat met de wijk Kamperpoort te maken heeft gehad.
Denkt u maar aan Helder beschuitfabriek, Vocaleum viltzeilfabriek, Abro-Azon fabriek, Fenix fabriek, de scholen die in de wijk zijn geweest.
Ook de kleine dingen zijn belangrijk.
Heeft u nog wat met de wijk Kamperpoort en heeft u nog foto`s, oude rekeningen of andere dingen die met de wijk Kamperpoort te maken hebben gehad.

Alles is welkom .

Laat het ons weten als u wat heeft.
Mail ons op buurtmuseum@hetnet.nl,
of op          stichtingbuurtmuseumkamperpoort@kpnplanet.nl

Mocht u het niet willen afstaan, laat het ons dan inzien of scannen, of stuur ons een kopie, wij zijn blij met alles.

Alvast vriendelijk dank,
Namens Stichting Buurtmuseum Kamperpoort, Jacob Donze (voorzitter)

Site

Op deze site kunt u ons helpen bij het vinden van namen van mensen op oude foto┤s, onder het kopje " Wie kent ze nog ".
Daarnaast staat ook de geschiedenis van het Arbeidershuisje aan de Hoogstraat waarin het museum gevestigd is.
Verder vindt u op de site nieuws en verhalen over een speciale plek of een gebeurtenis in de Kamperpoort. 

Ook hebben wij een aantal foto┤s uit onze grote collectie op de site staan, zodat u alvast wat sfeer kunt proeven van wat er in het Buurtmuseum te beleven is. Als laatste verwijzen wij u naar wat links van andere site's die te maken hebben met de geschiedenis van de wijk Kamperpoort of van Zwolle, en verder links zodat u zelf onderzoek kunt doen naar de Historie.
Veel plezier.Beste bezoeker, u kunt ook lid worden van de Stichting Buurtmuseum Kamperpoort.
Voor slechts ? 10,- per jaar !
U krijgt dan 4 keer per jaar het Magazine Nieuwsbrief Buurtmuseum Kamperpoort.
Stort u donatie op Banknummer 50.50.26.783 t.n.v A.B.N. Amro. onder vermelding Donatie Stichting Buurtmuseum Kamperpoort plus naam en adres.

Met vriendelijke groet,

Stichting Buurtmuseum Kamperpoort,
Jacob Donze, voorzitter.
Jeroen den Boer, penningmeester.
Wimke Donze, secretaris.


terug naar de vorige pagina