Woord van de voorzitter

voorzitter J. Donze

voorzitter dhr. J. Donze